Kaart 6
losse afbeeldingen
Utrecht - Waterstraat 15 e.o. - vrijwoningen der Kerkvoogdij van de Ned. Hervormde Gemeente 1894.0615b