2011.1217c
bron

ECHTE FOTO

Fotograaf : Jean Penders
negatiefformaat : dig
negatiefnummer : jp.L.111217.970
opnamedatum : 17-12-2011
opmerkingen :
Stichtingssteen tussen Utrecht - Willemsplantsoen 5 en Willemsplantsoen 6, met het jaartal 1914

verwerktjp1111
@171676@

'15:19 19-2-2008