2013.1116i
bron

ECHTE FOTO

Fotograaf : Jean Penders
negatiefformaat : dig
negatiefnummer : jp.L.131116.227
opnamedatum : 13-11-2013
opmerkingen :
Utrecht - Brigittenstraat 20, de middelste kelder van het linker deel, naar voren gezien. Links de niet meer gebruikte keldertrap, op de achtergrond de voorste kelder onder tongewelf haaks op de rooilijn

verwerktjp1013
@186026@

'15:19 19-2-2008