Utrecht - Predikherenkerkhof 50000.0011

 

 Literatuur

 

- Dolfin, Marceline J. & E.M. Kylstra & Jean Penders, Utrecht, De huizen binnen de Singels. Deel A: Beschrijving. Deel in de serie 'De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst'hierin: 'De provincie Utrecht', De gemeente Utrecht', deel IIIA. 's-Gravenhage (SDU), 1989. [524 blz. ISBN 90.12.05874.0 / 90.12.05876.7(set)]. Hierin: blz. 435

- Tekening: "Utrecht - Predikherenkerkhof 5. Sleutelstuk, balkconsole. Datering: 1583 (archief, bouwhistorische context)". Gepubliceerd in: Restauratievademecum, Zeist (RdMz), 1998 (voor dit blad), DOCblad "Houtconstructie" 43-13 [zie kaart 6]

- Klück, B.J.M, Bouwhistorisch Rapport Predikherenkerkhof 5-7 . Gemeente Utrecht, 03-1992 (met illustraties). (Klik hier voor de tekst)