Utrecht - Jansdam 140000.0011

 

 Literatuur

 

- Dolfin, Marceline J. & E.M. Kylstra & Jean Penders, Utrecht, De huizen binnen de Singels. Deel A: Beschrijving. Deel in de serie 'De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst'hierin: 'De provincie Utrecht', De gemeente Utrecht', deel IIIB. 's-Gravenhage (SDU), 1989. [524 blz. ISBN 90.12.05874.0 / 90.12.05876.7(set)].
Hierin, in het hoofdstuk over het huistype 'Het vierkante huis', beschrijving van "Janskerkhof 12": blz. 294-299

- Dolfin, Marceline J. & E.M. Kylstra & Jean Penders, Utrecht, De huizen binnen de Singels. Deel B: Overzicht. Deel in de serie 'De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst' hierin: 'De provincie Utrecht', De gemeente Utrecht', deel IIIB. 's-Gravenhage (SDU), 1989. [216 blz. ISBN 90.12.05875.9 / 90.12.05876.7(set)]. Hierin "Janskerkhof 12": blz. 42-43

- Gemeentelijke Monumentencommissie Utrecht, 1928, Achtste vergadering (en rondwandeling) op 5 September,  verslag nr 8, (handschrift, 1928-1937 in 1 band gebonden). [5 blz.]. Hierin "Jansdam 14A": blz. 4 (voorgesteld wordt: plaatsing op gemeentelijke monumentenlijst)

        (klik hier voor de tekst, PDF, 1 Mb)

 

- "Voorname huizen", in de rubriek 'Ook dit is Utrecht'. In: Utrechts Nieuwsblad, 08-09-1962 (met tekening van Jansdambrug en omgeving)