Utrecht - Geertestraat 280000.0011

 

 Literatuur

 

- Dolfin, Marceline J. & E.M. Kylstra & Jean Penders, Utrecht, De huizen binnen de Singels. Deel A: Beschrijving. Deel in de serie 'De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst'hierin: 'De provincie Utrecht', De gemeente Utrecht', deel IIIA. 's-Gravenhage (SDU), 1989. [524 blz. ISBN 90.12.05874.0 / 90.12.05876.7(set)]. Hierin: blz. 431, 432

- Tekening: "Utrecht - Geertestraat 28. Sleutelstuk, balkconsole. Datering: 1350+ (dendrodatering)". Gepubliceerd in: Restauratievademecum, Zeist (RdMz), 1998 (voor dit blad), DOCblad "Houtconstructie" 43-7 [zie kaart 6]

- Registervermelding ABKU: "Geertestraat 28 - A.F.E. Kipp", in: Archeologische en Bouwhistorische Kroniek Gemeente Utrecht, 1987, blz. 161

- Registervermelding MOU: "Geertestraat 28 - A.F.E. Kipp", in: Maandblad Oud-Utrecht, 1988, blz. 161.

- Klück, Bart, Geertestraat 28, (rapport), 10-1985. (Uit: Gemeente Utrecht, Erfgoed, Alfabetische lijst Bouwhistorische Rapporten en Cultuurhistorische Verkenningen, d.d. 07-2013). (Klik hier voor de tekst)

- Klück, Bart, Geertestraat 28 (aanvullend), (rapport), 05-1987. (Uit: Gemeente Utrecht, Erfgoed, Alfabetische lijst Bouwhistorische Rapporten en Cultuurhistorische Verkenningen, d.d. 07-2013). (Klik hier voor de tekst)