Utrecht - Domplein - opgraving0000.0011

 

 Literatuur

 

- Giffen, A.E. van & C.W. Vollgraff & G. van Hoorn, Opgravingen op het Domplein te Utrecht. Wetenschappelijke verslagen.
I: A.E. van Giffen: Voorloopig bericht over de opgraving op het Domplein te Utrecht in December van 1929.
II: C.W. Vollgraff en G. van Hoorn: De opgravingen in juni en juli 1933.
III: C.W. Vollgraff en G. van Hoorn: De opgravingen in juni en juli 1934. IV: C.W. Vollgraff en G. van Hoorn: De opgravingen in juni en juli 1935
. Haarlem (Tjeenk Willink), 1934 (deel I en II), 1936 (deel III), 1938 (deel IV) [213 blz. ISBN -]

- Ozinga, L.R.P. & T.J. Hoekstra & S.D. de Weerd & S.L. Wynia, et al., Het Romeinse Castellum te Utrecht. De opgravingen in 1936, 1938, 1943/44 en 1949 uitgevoerd onder leiding van A.E. van Giffen met medewerking van H. Brunsting, aangevuld met latere waarnemingen. Utrecht (Broese Kemink), 1989. [191 blz. ISBN 90.71366.16.2]

 

- Gemeentelijke Monumentencommissie Utrecht, 1930, Vierde vergadering, gehouden op Donderdag 15 Mei,  verslag nr 32, (handschrift, 1928-1937 in 1 band gebonden). [8 blz.]. Hierin bij "Ingekomen stukken": blz. 3 (brief van B&W aan de minister een PUG "betreffende de opgravingen op het Domplein".).

        (klik hier voor de tekst, PDF, 1,9 MB)

- Registervermelding: "Domplein, opgravingen", in: Maandblad Oud-Utrecht, 1939, blz. 53-56.

- Registervermelding: "Domplein, opgravingen", in: Maandblad Oud-Utrecht, 1949, blz. 19.

- 'vC' (= Campen, J.W.C. van), "Publicaties over Romeinsch en Middeleeuwsch Utrecht en over Vechten". In: Maandblad Oud-Utrecht, 1950, blz. 89-91

         - ook gepubliceerd in: Archeologische en Bouwhistorische Kroniek Gemeente Utrecht, 1926-1972, blz. 78-79 (zonder 'Vechten')

- Stooker, W., "Iets over twee muntjes". In: Maandblad Oud-Utrecht, 1968, blz. 16-17

         - ook gepubliceerd in: Archeologische en Bouwhistorische Kroniek Gemeente Utrecht, 1926-1972, blz. 79-80

- Hoekstra, T.J. & S.L. Wynia, "'En dan zullen velen juichen'. Geschiedenis van twintig jaar conflicten over het archeologisch onderzoek op het Domplein te Utrecht (1929-1949)". In: Jaarboek Oud-Utrecht, 1997, blz. 125-168