Utrecht - Andreasstraat 9C e.o. - opgraving 19860000.0011

 

 Literatuur

 

- Registervermelding "Geertebolwerk - H.L. de Groot", Archeologische en Bouwhistorische Kroniek Gemeente Utrecht, 1986, blz. 148