Utrecht - Agnietenstraat 280000.0011

 

 Literatuur

 

- Dolfin, Marceline J. & E.M. Kylstra & Jean Penders, Utrecht, De huizen binnen de Singels. Deel A: Beschrijving. Deel in de serie 'De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst'hierin: 'De provincie Utrecht', De gemeente Utrecht', deel IIIA. 's-Gravenhage (SDU), 1989. [524 blz. ISBN 90.12.05874.0 / 90.12.05876.7(set)].
Hierin, in het hoofdstuk over het huistype 'Het dwarse huis, de kameren', beschrijving van "Agnietenstraat 8-30 (even), Nieuwegracht 205": blz. 226-232

- Dolfin, Marceline J. & E.M. Kylstra & Jean Penders, Utrecht, De huizen binnen de Singels. Deel B: Overzicht. Deel in de serie 'De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst' hierin: 'De provincie Utrecht', De gemeente Utrecht', deel IIIB. 's-Gravenhage (SDU), 1989. [216 blz. ISBN 90.12.05875.9 / 90.12.05876.7(set)]. Hierin "Agnietenstraat 8-30": blz. 5-6

- Tekening: "Utrecht - Agnietenstraat 28, Maria van Pallaes. Sleutelstuk, balkconsole. Datering: 1651 (archief, bouwhistorische context)". Gepubliceerd in: Restauratievademecum, Zeist (RdMz), 1998 (voor dit blad), DOCblad "Houtconstructie" 43-18 [zie kaart 6]