Ulft - ijzergieterij DRU0000.0011

 

 Literatuur

 

- Westerman, Jeroen, "De DRU, geschiedenis van een industrieel complex". In: Gelders Erfgoed (Gelders cultuurhistorisch kwartaalblad) [ISSN -]. 2007, nr 3, blz. 14-19

- Toor, Peter van & Ron Spaan, "Herbestemming DRU-complex in Ulft". In: Gelders Erfgoed (Gelders cultuurhistorisch kwartaalblad) [ISSN -]. 2007, nr 3, blz. 20-23

- Schreurs, Josť & Mieke van Bers, "IJzergieterij Ulft nu ook ondergronds onderzocht". In: Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten. Nieuwsbrief, 01-2008 [jrg 3, nr 1], blz. 4-6   (betreft archeologisch onderzoek naar de voorgeschiedenis van de IJzergieterij Diepenbrock & Reigers, die in 2003 gesloten werd. De oorsprong ligt in een 18e-eeuwse 'ijzerhut' met bijbehorende watermolen aan de Meulenbeek voor het smelten van het moerasijzererts. Door buitenlandse concurrentie werd het gebruik van dit soort erts in Nederland rond 1870 opgegeven)

- Buiting, Eddy, "Geen vals werk. Het portierscomplex van de DRU wordt sobertjes geconserveerd". In: Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten. Nieuwsbrief, 09-2008 [jrg 3, nr 5], blz. 16-17

- "IJzergieterij wordt kloppend hart Oude IJsselstreek". In: Vitruvius (tijdschift voor archeologie, cultuurlandschap en monumentenzorg) [ISSN 1874.5008], 10-2008 [jrg 2, nr 5], blz. 6

- Velden, Rob van der, "Monumentenzorg onder indruk De Hutten". In: De Gelderlandeer, 25-08-2000. (Het project De Hutten omvat het restaureren van de oude DRU-gebouwen en het geven van een nieuwe functie aan deze gebouwen)