Nijkerk - Beatrixhof0000.0011

 

 Literatuur

 

- "Beatrixhof Nijkerk, door D. Spoelstra, Dir. Openbare Werken Nijkerk". In: Technisch Gemeenteblad (Officieel orgaan van de Bond van Hoofden van Gemeentewerken en van de Hinderwet- en Bouwtoezichtvereniging), 03-1954 [jrg 39, nr 12], blz. 182-183

- Witzel, Foppe, "Geschiedenis in steen gebeiteld 39". In: Oud Nijkerk, tijdschrift van de Stichting Oud Nijkerk, 03-2008 [nr 1], blz. 19-21  (betreft herinneringsplaquette Beatrixhof)