Gorinchem - Molenstraat - Oudemannenhuis0000.0011

 

 Literatuur

 

- Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, deel III: De Provincie Zuidholland, opgemaakt en uitgegeven door de Rijkscommissie tot het opmaken en uitgeven van een inventaris en eene beschrijving van de Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Utrecht (Oosthoek), 1915. [456 blz. ISBN -]. Hierin "Molenstraat C 441. Het Oudemannenhuis (blijkens gevelsteen uit 1593, doch zeer gemoderniseerd)": blz. 67  (betreft inventaris)

- Groningen, Catharina L. van, De Alblasserwaard. Deel in de serie 'De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst'. Zeist (Rijksdienst voor de Monumentenzorg), Zwolle (Waanders), 1992. [400 blz. ISBN 90.6630.386.7]. Hierin "Oude Mannenhuis": blz. 242 ("Het Oude Mannenhuis aan de Molenstraat vlak voor de afbraak (foto RDMZ, 1961"), 243  (het Oude Mannenhuis wordt genoemd als één van de voorbeelden van instellingen die in bestaande gebouwen werden gevestigd)