Gorinchem - Haarstraat - Ziekengasthuis0000.0011

 

 Literatuur

 

- Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, deel III: De Provincie Zuidholland, opgemaakt en uitgegeven door de Rijkscommissie tot het opmaken en uitgeven van een inventaris en eene beschrijving van de Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Utrecht (Oosthoek), 1915. [456 blz. ISBN -]. Hierin "Haarstraat. Het Gasthuis (XIXc)": blz. 67  (betreft inventaris)

- Don, Peter, Kunstreisboek Zuid-Holland. Deel in de serie 'Kunstreisboek voor Nederland'. Houten (P.N. van Kampen & Zoon), 1985cop. [440 blz. ISBN 90.609.1247.0]. Hierin "voorm. Ziekengasthuis, Haarstraat 39": blz. 124

- Stenvert, Ronald & Chris Kolman & Saskia van Ginkel-Meester & Elisabeth Stades-Vischer & Sabine Broekhoven, Zuid-Holland. Deel in de serie 'Monumenten in Nederland', nr 9. Zeist (Rijksdienst voor de Monumentenzorg), Zwolle (Waanders), 2003cop. [591 blz. ISBN 90.400.9034.3]. Hierin "Ziekengasthuis (Haarstraat 39)": blz. 177 (1867; in 1981 gesloopt m.u.v. de voorgevel)

- Groningen, Catharina L. van, De Alblasserwaard. Deel in de serie 'De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst'. Zeist (Rijksdienst voor de Monumentenzorg), Zwolle (Waanders), 1992. [400 blz. ISBN 90.6630.386.7]. Hierin "Het Gasthuis": blz. 243-244   (betreft twee gasthuizen, als eerste het Gasthuis aan Gasthuisstraat. "Op 13 juni 1598 werd het Gasthuis naar de Haarstraat verplaatst naar het ten gevolge van de Reformatie vrijgekomen terrein van het Begijnhof". Dat 'Ziekengasthuis' wordt ook behandeld.)