Gorinchem - Groenmarkt - Oudevrouwenhuis0000.0011

 

 Literatuur

 

- Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, deel III: De Provincie Zuidholland, opgemaakt en uitgegeven door de Rijkscommissie tot het opmaken en uitgeven van een inventaris en eene beschrijving van de Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Utrecht (Oosthoek), 1915. [456 blz. ISBN -]. Hierin "Groen of Nieuwmarkt C 512. Oude-Vrouwenhuis": blz. 67-68

- Groningen, Catharina L. van, De Alblasserwaard. Deel in de serie 'De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst'. Zeist (Rijksdienst voor de Monumentenzorg), Zwolle (Waanders), 1992. [400 blz. ISBN 90.6630.386.7]. Hierin "Het Vrouwenhuis, Groenmarkt 8": blz. 244-245   (1865; voorloper in 1604 gesticht aan de Haarstraat in het patershuis van het Begijnhof)