Gorinchem - Gasthuisstraat - poortje Sint-Elisabethgasthuis0000.0011

 

 Literatuur

 

- Stenvert, Ronald & Chris Kolman & Saskia van Ginkel-Meester & Elisabeth Stades-Vischer & Sabine Broekhoven, Zuid-Holland. Deel in de serie 'Monumenten in Nederland', nr 9. Zeist (Rijksdienst voor de Monumentenzorg), Zwolle (Waanders), 2003cop. [591 blz. ISBN 90.400.9034.3]. Hierin: blz. 176 ("Van het voorm. Elisabethgasthuis (bij Gasthuisstraat 47), gesticht rond 1300 en tot 1598 als zodanig in gebruik, resteren twee poortjes. [...] Aan de Gasthuisstraat staat het andere, midden-16de-eeuwse, poortje met een gebeeldhouwde kop als sluitsteen. In de aangrenzende huizen Gasthuisstraat 47-47a en 49 - met gepleisterde lijstgevels uit circa 1800 - zijn middeleeuws muurwerk met bogen en een vroeg-15de-eeuwse kap behouden gebleven" - dit is de volledige tekst)

- Groningen, Catharina L. van, De Alblasserwaard. Deel in de serie 'De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst'. Zeist (Rijksdienst voor de Monumentenzorg), Zwolle (Waanders), 1992. [400 blz. ISBN 90.6630.386.7]. Hierin "Het Gasthuis": blz. 243-244   (betreft twee gasthuizen, als eerste het Gasthuis aan Gasthuisstraat, waarbij, met foto, "het laat 16de-eeuwse poortje aan de Gasthuisstraat"