Gorinchem - Gasthuisstraat - Sint-Elisabethgasthuis0000.0011

 

 Literatuur

 

- Stenvert, Ronald & Chris Kolman & Saskia van Ginkel-Meester & Elisabeth Stades-Vischer & Sabine Broekhoven, Zuid-Holland. Deel in de serie 'Monumenten in Nederland', nr 9. Zeist (Rijksdienst voor de Monumentenzorg), Zwolle (Waanders), 2003cop. [591 blz. ISBN 90.400.9034.3]. Hierin: blz. 176 ("Van het voorm. Elisabethgasthuis (bij Gasthuisstraat 47), gesticht rond 1300 en tot 1598 als zodanig in gebruik, resteren twee poortjes. Het ene is een hardstenen korfboogpoortje (bij Achter de Kerk 4) uit de tweede helft van de 16e eeuw; het jaartal '1391' is een foute interpretatie van het jaartal '1561'. Aan de Gasthuisstraat staat het andere, midden-16de-eeuwse, poortje met een gebeeldhouwde kop als sluitsteen. In de aangrenzende huizen Gasthuisstraat 47-47a en 49 - met gepleisterde lijstgevels uit circa 1800 - zijn middeleeuws muurwerk met bogen en een vroeg-15de-eeuwse kap behouden gebleven" - dit is de volledige tekst)

- Groningen, Catharina L. van, De Alblasserwaard. Deel in de serie 'De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst'. Zeist (Rijksdienst voor de Monumentenzorg), Zwolle (Waanders), 1992. [400 blz. ISBN 90.6630.386.7]. Hierin "Het Gasthuis": blz. 243-244   (betreft twee gasthuizen, als eerste het Gasthuis aan Gasthuisstraat, oorspronkelijk voor oude mannen en vrouwen. "Als patroonheilige wordt doorgaans de heilige Elisabeth (van Thüringen) genoemd. Ook is er in de 16de eeuw sprake van een patronage van St. Kathrijnen of Catharina". "Op 13 juni 1598 werd het Gasthuis naar de Haarstraat verplaatst naar het ten gevolge van de Reformatie vrijgekomen terrein van het Begijnhof". Dat 'Ziekengasthuis' wordt ook behandeld.)