Gorinchem - Achter de Kerk - poortje Sint-Elisabethgasthuis0000.0011

 

 Literatuur

 

- Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, deel III: De Provincie Zuidholland, opgemaakt en uitgegeven door de Rijkscommissie tot het opmaken en uitgeven van een inventaris en eene beschrijving van de Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Utrecht (Oosthoek), 1915. [456 blz. ISBN -]. Hierin "Garenmarkt. Poortje (XV)": blz. 66 ("Pportje (XV) met gesmeed ijzeren kruis (XV B) van het St.-Elisabethsgasthuis (afgebroken in 1599). Steen met 1391" - dit is de volledige tekst)

- Stenvert, Ronald & Chris Kolman & Saskia van Ginkel-Meester & Elisabeth Stades-Vischer & Sabine Broekhoven, Zuid-Holland. Deel in de serie 'Monumenten in Nederland', nr 9. Zeist (Rijksdienst voor de Monumentenzorg), Zwolle (Waanders), 2003cop. [591 blz. ISBN 90.400.9034.3]. Hierin: blz. 176 ("Van het voorm. Elisabethgasthuis (bij Gasthuisstraat 47), gesticht rond 1300 en tot 1598 als zodanig in gebruik, resteren twee poortjes. Het ene is een hardstenen korfboogpoortje (bij Achter de Kerk 4) uit de tweede helft van de 16e eeuw; het jaartal '1391' is een foute interpretatie van het jaartal '1561'")

- Groningen, Catharina L. van, De Alblasserwaard. Deel in de serie 'De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst'. Zeist (Rijksdienst voor de Monumentenzorg), Zwolle (Waanders), 1992. [400 blz. ISBN 90.6630.386.7]. Hierin "Het Gasthuis": blz. 243-244 ("Achter de Kerk tussen de nummers 3 en 4 staat het Gasthuispoortje. Het is een vroeg 16de-eeuws, uit rode baksteen opgetrokken poortje met een geprofileerde hardstenen doorgang. Hierboven zit een rechthoekige opening in het metselwerk. In de driehoekige geveltop is het jaartal 1391 gekrast" - dit is de volledige tekst)