Gerkesklooster - Premonstratenzerklooster Jeruzalem0000.0011

 

 Literatuur

 

- Stenvert, Ronald & Chris Kolman & Sabine Broekhoven & Saskia van Ginkel-Meester, Fryslân, Friesland. Deel in de serie 'Monumenten in Nederland', nr 6. Zeist (Rijksdienst voor de Monumentenzorg), Zwolle (Waanders), 2000cop. [364 blz. ISBN 90.400.9476.4]. Hierin Premonstratenzerklooster Jeruzalem: blz. 49, 61, 74, 101 141-142 (v.m. 15e-eeuws brouwhuis, sinds 1629 Ned. Herv. kerk), 235  (Klooster is gesticht in 1240, gesloopt 1580)