Brielle - Waag0000.0011

 

 Literatuur

 

- Rijkscommissie voor de Monumentenbeschrijving, Kunstreisboek voor Nederland. Samengesteld in 1965. Amsterdam (Van Kampen), 1969 [713 blz. ISBN -]. Hierin "Stedelijk Museum": blz. 389 ("Achter het stadhuis gelegen, gaaf bewaard waaggebouw uit 1623, na restauratie in 1950 ingericht tot Trompmuseum" - dit is de volledige tekst)