Bergen-NH - Ru´nekerk0000.0011

 

 Literatuur

 

- Rijkscommissie voor de Monumentenbeschrijving, Kunstreisboek voor Nederland. Samengesteld in 1965. Amsterdam (Van Kampen), 1969 [713 blz. ISBN -]. Hierin onder 'Bergen-binnen': "Herv. kerk": blz. 347-348   ("De dorpskerk, bestaande uit een zeer ruim driebeukig schip met ingebouwde toren en een koor met een kapel aan de noordzijde en een sacristie aan de zuidzijde, alles 15e eeuw, werd in 1574 door brand geteisterd, waarna in de laatste jaren der 16e eeuw alleen het koor werd herbouwd [...]")