Amsterdam - (Jacob) Geelstraat - Kerk Pius de 10e0000.0011

 

 Literatuur

 

- "Deelraad Slotervaart beslist over sloop Pius X kerk". In: Trouw, 28(?)-02-2008 (via http://meer.trouw.nl; met foto)

- "Sloopvergunning voor belangrijk modern kerkgebouw markeert begin van Jaar van het Religieus Erfgoed". In: Cuypersbulletin (nieuwsbrief Cuypersgenootschap) , 03-2008 [jrg 13, nr 1], blz. 8  (betreft de Pius X kerk te Amsterdam)

- Hoogewoud, Guido, "De Pius X kerk te Amsterdam, Religieus Erfgoed in puin". In: Cuypersbulletin (nieuwsbrief Cuypersgenootschap) , 03-2008 [jrg 13, nr 1], blz. 9-11

- "Plek Pius X-kerk voorlopig leeg". In: Parool, 18-07-2008 (via www.parool.nl; met foto sloop van de toren als laatste onderdeel)

- Schreutelkamp, Alberto, "Sloop van de Pius X-kerk: een cultuurhistorische vergissing". In: Cuypersbulletin, 07-2008 [jrg 13, nr 2], blz. 16-17