Antwerpen - Falconplein 390000.0011

 

 Literatuur

 

- Aerschot, Suzanne Van (red.) & Miek Goossens & Greet Plomteux, Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur, deel 3na, Stad Antwerpen (uitgegeven in opdracht van het Ministerie van Nederlandse Cultuur, Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg). (Betreft de stad binnen de middeleeuwse vesten.) Gent (Snoeck-Ducaju), 1976. [528 blz. ISBN -]. Hierin "Falconpoort": blz. 25  (enig restant van godshuis voor weduwen en juffrouwen, gesticht ca 1350 door Falco de Lampagne. Opmerking: er wordt geen datering gegeven - jp)