Kuurne - Sint-Katelijnekapelle - gesloopt 0000.0011

 

        Literatuur

- English, M., Romaansche Bouwkunst in Westvlaanderen. Brugge (De Haene-Bossuyt), 1939. [161 blz. ISBN -]. Hierin "Ste-Katelijnekepelle (Kuurne)": blz. 90 ["De kapel, die in 1870 vervangen werd door de huidige kerk, was opgericht in 1221]

- Gids voor Vlaanderen. Toeristische en culturele gids van de Vlaamse gemeenten. Tielt (Lannoo), 1995 [1320 blz. ISBN 90.209.2413.3]. Hierin blz. 673 [de romaanse kapel wordt niet vermeld. Wel: "De parochie Sint-Katrien werd gesticht in 1870 en de huidige neoromaanse Sint-Katrienkerk van architect Croquisson is van 1879"]