Heverlee - Park-abdij 0000.0012

 

Vervolg literatuur

- Lemaire, Raymond M. (red.) & Luc Fr. Genicot & Suzanne Van Aerschot & Anne de Crombrugghe & Hadewych Sansen & Jaqueline Vanhove, Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen. Architectuur, deel 1, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, (uitgegeven in opdracht van het Ministerie van Nederlandse Cultuur). Liège (Soledi), 1971. [462 blz. ISBN -]. Hierin: blz. 130-142

- Leurs, Constant, Les Origines du Style Gothique en Brabant. Première Partie: L'Architecture Romane. Tome II: L'Architecture Romane dans l'ancien duché de Brabant. Bruxelles, Paris (Vromant), 1922. [233 blz. ISBN -]. Hierin: blz. 227

- Seyn, Eug. de, Geschied- en Aardrijkskundig Woordenboek der Belgische Gemeenten. Deel 1: A - K. Turnhout (Brepols), z.j. (1951?). [779 blz. ISBN -]. Hierin: blz. 583, 584, 595

- Seyn, Eug. de, Geschied- en Aardrijkskundig Woordenboek der Belgische Gemeenten. Deel 2: L - Z. Turnhout (Brepols), z.j. (1951?). [869 blz. ISBN -]. Hierin blz. 760, 761

- Timmers, J.J.M., De kunst van het Maasland. Deel 1: De Romaanse periode. Deel in de serie 'Maaslandse Monografieën, groot formaat', nr 1. Assen (Van Gorcum), 1971. [448 blz. ISBN 90.232.0726.2]. Hierin: blz. 1, 195

- Helbig, J., De glasschilderkunst in België. Repertorium en documenten. Antwerpen (De Sikkel), 1943. [355 blz. ISBN -]. Hierin "Park, Praemonstratenserabdij" o.a. in "Register der glasramen": blz. 182 (registernummer: 1701-1709; met verwijzingen naar bibliografie e.d.)