Gent - Koornlei 24 0000.0011

 

        Literatuur

- Aerschot, Suzanne Van (red.) & Chris Bogaert & Kathleen Lanclus & Mieke Verbeeck, Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in BelgiŽ. Architectuur, deel 4na, Stad Gent. (Uitgegeven in opdracht van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur en de Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg). Gent (Snoeck-Ducaju & Zoon, uitgevers), 19912e druk(ongewijzigde herdruk van 1e druk uit 1976). [677 blz. ISBN 90.72100.33.6]. Hierin: blz. 232, 233

- Vinck, Kristina de, De metamorfosen van een stadsgezicht. De Graslei en de Koornlei te Gent van de middeleeuwen tot vandaag. Deel in de serie "Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent", nr 13. Gent (Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent), 1976. [64 blz. plus 66 afbeeldingen ISBN -]. Hierin onder meer: blz. 30-41, afb. nr 2-7