Gent - Belfort 0000.0011

 

        Literatuur

- - Gids voor Vlaanderen. Toeristische en culturele gids van de Vlaamse gemeenten. Tielt (Lannoo), 1995 [1320 blz. ISBN 90.209.2413.3]. Hierin blz. 398

- Kunst in Vlaanderen. (Red. Guido Peeters). Brussel (Elsevier), 1979. [320 blz. ISBN 90.10.03028.8]. Hierin: blz. 294 (luchtfoto)

- Aerschot, Suzanne Van (red.) & Chris Bogaert & Kathleen Lanclus & Mieke Verbeeck, Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur, deel 4na, Stad Gent. (Uitgegeven in opdracht van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur en de Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg). Gent (Snoeck-Ducaju & Zoon, uitgevers), 19912e druk(ongewijzigde herdruk van 1e druk uit 1976). [677 blz. ISBN 90.72100.33.6]. Hierin: blz. 54-57

- Graul, Richard, Alt-Flandern. Brabant, Artois, Hennegau, Lüttich, Namur. München, Passing (Roland-Verlag dr. Albert Mundt), 1918. [47 blz. en 199 foto's, ISBN -]. Hierin: 17 (foto vóór restauratie).

- Seyn, Eug. de, Geschied- en Aardrijkskundig Woordenboek der Belgische Gemeenten. Deel 1: A - K. Turnhout (Brepols), z.j. (1951?). [779 blz. ISBN -]. Hierin: blz. 458-460