Brugge 0000.0011

 

Literatuur

 

- Devliegher, Luc, De huizen te Brugge (deel 1): van Academiestraat tot Muntpoort. Deel in de serie 'Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen', nr 2. Tielt, Den Haag (Lannoo), 1968. [212 blz. plus 407 foto's. ISBN -].

- Devliegher, Luc, De huizen te Brugge (deel 2): van Naaldenstraat tot Zwarte Leertouwerstraat. Deel in de serie 'Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen', nr 3. Tielt, Den Haag (Lannoo), 1968. [217 blz. (gepagineerd blz. 213-427) plus 485 foto's. ISBN -].

- Gilté, Stefanie & Aagje Vanwalleghem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur, deel 18na, Stad Brugge, Oudste kern. (Uitgegeven in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen). Turnhout(Brepols), 1999 (gedrukt). [646 blz. ISBN 90.5622.037.3]

- Häpke, R., Brügges Entwicklung zum mittelalterlichen Weltmark. Berlin, 1908. [296 blz. ISBN -].