Brugge - Philipstockstraat 33 0000.0011

 

        Literatuur

- Devliegher, Luc, De huizen te Brugge. (Deel 2:) van Naaldenstraat tot Zwarte Leertouwerstraat. Deel in de serie 'Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen', nr 3. Tielt, Den Haag (Lannoo), 1968. [217 blz. (gepagineerd blz. 213-427) plus 485 foto's. ISBN -]. Hierin: blz. 267

- Hoeve, Jan van der, "Sleutelstukken". In: Loenen, H.W.W. e.a. (red.), Hervonden stad, 1998. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen. Groningen (Stichting Monument en Materiaal & Dienst RO/EZ Gemeente Groningen), 1998cop. [112 blz. ISSN 1386.0208], blz. 41-50. Hierin: blz. 47