Biez - Saint-Martin 0000.0011

 

        Literatuur

- Lemaire, Raymond M. (red.), Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit. Architectuur, deel 2, Provincie Brabant, Arrondissement Nijvel (uitgegeven in opdracht van het Ministerie van Nederlandse Cultuur). Liège (Soledi), 1973. [646 blz. ISBN -]. Hierin: blz. 47