Jaffina - Fort 0000.0011

 

        Literatuur

- Temminck Groll, C.L., "De huidige toestand van de Nederlandse monumenten in Sri Lanka", in de rubriek 'Monumentenzorg'. In: Bulletin KNOB, 1995 (jrg 94), blz. 28-37. Hierin: blz. 35-36 (registervermelding KNOB: "Jaffina (Sri Lanka), Fort")