Beschermd Stadsgezicht - Zutphen 0000.0011

 

        Literatuur

- Beschermde stads- en dorpsgezichten ex artikel 20 van de Monumentenwet: Zutphen, gemeente Zutphen. Toelichting op het besluit tot aanwijzing van Zutphen tot beschermd stadsgezicht. Zeist (Rijksdienst voor de Monumentenzorg), 1984. [15 blz. plus 1 kaart. ISBN -].

- Voorden, F.W. van, e.a. (red.), Stads- en Dorpsgezichten in Gelderland. De nederzetting in ontwikkeling. Zutphen (Walburg), 1975. [180 blz. ISBN 906011.302.0]. Hierin: blz. 31, 33, 157-165