Beschermd Dorpsgezicht - Rijswijk-ZH0000.0011

 

         Literatuur  

   

- Meule, Leo van der, "Onbeschermd dorpsgezicht Rijswijk bleef toch redelijk gaaf". In: Heemschut, 10-1997, blz. 11