Witte Donderdag0000.0011

 

 Literatuur

 

- Heidt, A.M., Catholica. Geïllustreerd encyclopedisch vademecum voor het katholieke leven. 's-Gravenhage (Pax), 19612e druk/(1e druk: 1959). [970 blz., gepagineerd in kolommen. ISBN -]. Hierin "Witte Donderdag": kolom 1880-1882

- Bogaers, Llewellyn, Aards, betrokken en zelfbewust. De verwevenheid van cultuur en religie in katholiek Utrecht, 1300-1600, proefschrift, vrije universiteit amsterdam. Utrecht (Levend Verleden), 2008cop. [1110 blz. (in 2 delen). ISBN 978.90.902269.1.0]. Hierin "Witte Donderdag": blz. 189-191