Weg - 1795 - 18130000.0011

 

Literatuur

 

- Meer, Tom van der & Steven van Schuppen, Op weg. 4000 jaar Nederlandse wegen. 's-Gravenhage (Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers), 1987voorwoord. [112 blz. ISBN -]. Hierin: o.a. blz. 11 (kaart Napoleons wegenplan), 92

- Blijdenstijn, Roland & Kees Volkers, Over historische wegen. Varen, rijden en sporen door de provincie Utrecht. Amsterdam (Stokerskade), 2018. [208 blz. ISBN 9789079156443]. Hierin "Frans gezag": blz. 78 ("Napoleon gelastte in 1811 de aanleg van een verharde weg via Gorinchem naar Amsterdam, die in 1813 gereed kwam als onderdeel van de Route Impériale No. 2: de keizerlijke weg van Parijs naar Amsterdam. Bij gebrek aan natuursteen werden deze wegen 'bestraat' met klinkers.")