Voegmes0000.0011

 

 Literatuur

 

- Jellema, R., Gereedschappen, steigers en werktuigen in het bouwvak. Leerboek ten dienste van het midd. nijverheidsonderwijs, de nijverheidsakten, bouw. examens en voor zelfstudie. Amsterdam (Argus), 19525e druk/1e druk 1934. [382 blz. ISBN -]. Hierin "Voegmes": blz. 30-31 ("Het voegmes, fig. 93, dient om zgn. gesneden voegen te maken, d.w.z. na het plat afvoegen van de specie worden de 'baarden' er met dit mesje langs een rij afgesneden. Dit voegwerk wordt tegenwoordig minder vaak toegepast dan vroeger" - dit is de relevante tekst volledig)