Troffel0000.0011

 

 Literatuur

 

- Haslinghuis, E.J. & H. Janse Bouwkundige termen. Verklarend woordenboek van de westerse architectuur- en bouwhistorie. Leiden (Primavera Pers), 19973e druk, sterk uitgebreid/1e druk: 1953 [644 blz. ISBN 90.74310.33.8]. Hierin "Troffel": blz.: 471  (met afbeelding van pleistertroffel en metseltroffel)

- Vigan, Jean de, Le petit Dicobat. Dictionnaire général du bâtiment. Ris-Orangis (Arcature), 1994. [957 blz. ISBN 2.9504805.2.7]. Hierin "Truelle": blz. 865

- Wattjes, J.G., Constructie van gebouwen. Deel 2: Vrijstaande schoorsteenen uitvoeren en afwerken van muren. Amsterdam (Kosmos), 1930 voorwoord2e druk. [178 blz. ISBN -]. Hierin: blz. 104, 105