Tegurium (van) ciborium0000.0011

 

 Literatuur

 

- Laag, Heinrich, Wörterbuch der altchristlichen Kunst. Kassel (Johannes Stauda), 1959. [168 blz. ISBN -]. Hierin "Tegurium": blz. 131 ("Dach über einem Sarkophag, das auf vier Säulen met Architraven ruhte. Später nur im Sinne von Ciborium gebraucht" - dit is de volledige tekst)

- Reekmans, Louis, Vroegchristelijke en laatantieke archeologie en kunst. Kandidaatscursus. Aantekeningen van de titularis en van studenten bijeengebracht door Arnold Provoost, monitor. Typoscript. Leuven (Uitgeverij Acco), z.j. (jongste literatuur: 1977). [156 bladen. ISBN -]. Hierin "Tetravela": blz. 68 ("Boven het altaar was een baldakijn opgericht: vier (doorgaans marmeren) zuilen, die een overhuiving droegen. [...] Aan dit monument gaven ze de naam van ciborium of ook nog tegurium (afdak). Aan de afdekking boven de vier zuilen hingen rondom vier gordijnen (tetravela), die dichtgetrokken werden op het ogenblik van de consecratie" - dit is de relevante tekst volledig)

- Boyle, Leonard, Piccola Guida di San Clemente, Roma. Roma (Collegio San Clemente, Roma), 19892e druk. [80 blz. ISBN -]. Hierin "Il tegurium (baldacchino)": blz. 24-26  (het tegurium is uit de 6e eeuw en rust op zuilen uit de 15e eeuw)