Steengoed UMF0000.0014

 

 Vervolg literatuur

 

- Meindersma, Klaas T. & Wim Zwanikken, Oud hang-en-sluitwerk in Utrechtse huizen. Deel in de serie 'Steengoed', nr 41. Utrecht (Utrechts Monumentenfonds), 2005. [51 blz. ISSN 1383.0279].

- Spanje, Ben van, Nieuwegracht 19, van deftig herenhuis tot katholieke jongensschool. Deel in de serie 'Steengoed', nr 42. Utrecht (Utrechts Monumentenfonds), 2006. [42 blz. ISSN 1383.0279].

- Markesteijn, Joop van, Catharijnesingel 78, oud worden in een jong monument. Deel in de serie 'Steengoed', nr 43. Utrecht (Utrechts Monumentenfonds), 2006. [50 blz. ISSN 1383.0279].

- Diepen, Clémentine, Een huis van binnenuit. Kromme Nieuwegracht 33. Deel in de serie 'Steengoed', nr 44. Utrecht (Utrechts Monumentenfonds), 2007. [48 blz. ISSN 1383.0279].

- Spanje, Ben van, Een patriciershuis als legaat. Nieuwe Gracht 11. Deel in de serie 'Steengoed', nr 45. Utrecht (Utrechts Monumentenfonds), 2007. [48 blz. ISSN 1383.0279].

- Ingen, Gerrit Jan van, Engelse mode voor heren van stand. Firma H.F. Jurritsma, Donkere Gaard 11-11bis. Deel in de serie 'Steengoed', nr 46. Utrecht (Utrechts Monumentenfonds), 2008. [42 blz. ISSN 1383.0279].

- Daas, Simon den, De Sluetel: een huijsinge wesende twee woningen. Nieuwe Gracht 38 en 40. Deel in de serie 'Steengoed', nr 47. Utrecht (Utrechts Monumentenfonds), 2008. [54 blz. ISSN 1383.0279].

- Kappers, Frederike I., De IJseren Hoet, Oudegracht 293. Deel in de serie 'Steengoed', nr 48. Utrecht (Utrechts Monumentenfonds), 2009. [52 blz. ISSN 1383.0279].

- Zwanikken, Wim, Zoeken naar de geschiedenis van Springweg 154. Eene caemere opt suijteijnde van de Huppelwech of Springwech, genaempt Joffrouwenstraete bij Sinte Geerten. Deel in de serie 'Steengoed', nr 49. Utrecht (Utrechts Monumentenfonds), 2009. [47 blz. ISSN 1383.0279]

- 50, Jubileumnummer. Bijvangsten. Deel in de serie 'Steengoed', nr 50. Utrecht (Utrechts Monumentenfonds), 2010. [58 blz. ISSN 1383.0279]

 Zie verder volgende pagina