Stadsbrand - Rotterdam - 1563.07.100000.0011

 

 Literatuur

 

- Buisman, J., Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. Deel 3: 1450-1575. Franeker (Van Wijnen), 19981e druk. [808 blz. ISBN 90.5194.142.0]. Hierin vooral onder de genoemde jaren [het jaar van 1 oktober tot en met 30 september]: blz. 589-592 ("1563-1564"). Hierin "In Rotterdam gaan honderden huizen en schepen in vlammen op": blz. 587-588.