Stadsbrand - Ravenstein - 1606.06.060000.0011

 

 Literatuur

 

- Buisman, J., Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. Deel 4: 1575-1675. Franeker (Van Wijnen), 20001e druk. [767 blz. ISBN 90.5194.143.9]. Hierin vooral onder de genoemde jaren [het jaar van 1 oktober tot en met 30 september]: blz. 232-239 ("1605-1606"). Hierin: blz. 237 ("Op 6 juni 1606 wordt het stadje Ravenstein aan de Maas, dat met de omgeving een heerlijkheid vormt die tot Kleef behoort, door een ramp getroffen. Het wordt haast helemaal in de as gelegd, slechts het kasteel en een enkel huis blijven staan" - dit is de volledige tekst, zonder de bronvermelding)