Stadsbrand - Naarden - 1615.07.140000.0011

 

 Literatuur

 

- Buisman, J., Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. Deel 4: 1575-1675. Franeker (Van Wijnen), 20001e druk. [767 blz. ISBN 90.5194.143.9]. Hierin vooral onder de genoemde jaren [het jaar van 1 oktober tot en met 30 september]: blz. 299-307 ("1614-1615"). Hierin "Rampzalige branden in Lochem en Naarden": blz. 305  (14-07-1615).