Stadsbrand - Haarlem - 13280000.0011

 

 Literatuur

 

- Buisman, J., Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. Deel 2: 1300-1450. Franeker (Van Wijnen), 20003e druk/[1e druk: 1996]. [690 blz. ISBN 90.5194.141.2]. Hierin vooral onder de genoemde jaren [het jaar van 1 oktober tot en met 30 september]: blz. 96-98 ("1327-1328"). Hierin: blz. 97 ("In 1328 woedt ook te Haarlem een enorme brand, maar de juiste datum is niet bekend" - dit is de volledige tekst, zonder de bronvermelding).