Stadsbrand - Bergen op Zoom - 13970000.0011

 

 Literatuur

 

- Buisman, J., Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. Deel 2: 1300-1450. Franeker (Van Wijnen), 20003e druk/[1e druk: 1996]. [690 blz. ISBN 90.5194.141.2]. Hierin vooral onder de genoemde jaren [het jaar van 1 oktober tot en met 30 september]: blz. 334-336 ("1396-1397"). Hierin: blz. 335 ("De droogte eist ook in de Lage Landen een stedelijk slachtoffer. Al in mei gaat de stad Bergen op Zoom grotendeels in vlammen op" - dit is de volledige tekst).