Stadsbrand - Alkmaar - 1328.05.250000.0011

 

 Literatuur

 

- Buisman, J., Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. Deel 2: 1300-1450. Franeker (Van Wijnen), 20003e druk/[1e druk: 1996]. [690 blz. ISBN 90.5194.141.2]. Hierin vooral onder de genoemde jaren [het jaar van 1 oktober tot en met 30 september]: blz. 96-98 ("1327-1328"). Hierin: blz. 97 ("Op 25 mei [1328] branden in Alkmaar veel huizen af met de kerk 'en al wie in is', aldus Willem van Egmond" - dit is de volledige tekst, zonder de bronvermelding).