Stadsbrand - ('s-) Hertogenbosch - 1419.04.290000.0011

 

 Literatuur

 

- Buisman, J., Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. Deel 2: 1300-1450. Franeker (Van Wijnen), 20003e druk/[1e druk: 1996]. [690 blz. ISBN 90.5194.141.2]. Hierin vooral onder de genoemde jaren [het jaar van 1 oktober tot en met 30 september]: blz. 432-437 ("1418-1419"). Hierin "Droogte leidt tot zware branden in Arnhem en Den Bosch": blz. 434 ("Ook Den Bosch wordt in die maand getroffen, op 29 en 30 april woedt er een enorme brand met name in en rond de Hinthamerstraat. Daarbij gaan de St.-Janskerk, klooster en kerk van de Predikheren en de Bagijnenkerk verloren. Op 1 mei laait het vuur nog eens op en daarmee is men ook het Raadhuis kwijt. Er is dan nog geen derde deel van de stad meer over, wel 3600 huizen zijn verbrand" - dit is de volledige tekst).