Singelplantsoen - Utrecht2003.0011

 

 Vervolg literatuur

 

 2003

- Zijlstra, Hans, "Het herwonnen water. Een beknopte geschiedenis van de Utrechtse singels". In: [Tijdschrift] Oud-Utrecht [ISSN 1380.7137], 2003 (jrg 76, nr 4), blz. 90-96

- Nijssen, Ben, "Goede bedoelingen, weinig geld. Beheervisie Singelgebied". In: Binnenstadskrant. Periodiek voor de binnen­stad van Utrecht, 06-2003 (jrg 8, nr 3) blz. 16-17

 2005

- Nijssen, Ben, "Steeds nieuwe zichtlijnen. Herstel Zocherplantsoen begint". In: Binnenstadskrant. Periodiek voor de binnen­stad van Utrecht, 01-2005 (jrg 10, nr 1), blz. 11

- Inklaar, Ineke, "Utrechtse singels in het groen zoals Zocher het bedoelde". In: Utrechts Nieuwsblad, 19-01-2005, blz. 15

 2006

- "Veel bomen Zocherplantsoen weg". In: Binnenstadskrant (periodiek voor de Binnenstad van Utrecht), [jrg 11, nr 5] 11&12-2006, blz. 22

 2007

- "Kunstharspaden afgekeurd". In: Binnenstadskrant (periodiek voor de Binnenstad van Utrecht), [jrg 12, nr 1] 01&02-2007, blz. 3 ("De gemeente is van plan alle paden in het Zocherplantsoen van een nieuwe verharding te voorzien. Als proef kregen de paden in het Hiëronymusplantsoen een verharding, bestaande uit een kunsthars vermengd met zand. Nadat de meerderheid van de bewoners in de klankbordgroep al had verklaard daar niet gelukkig mee te zijn. heeft nu ook de Rijksdienst van Monumenten zich tegen het gebruik van deze verharding uitgesproken. De gemeente is nu naarstig op zoek naar een ander verhardingsmateriaal dat minder hard is dan dat in het Hiëronymusplantsoen, maar dat wel goed op zijn plaats blijft liggen en niet een steeds breder pad oplevert zoals met de huidige paden het geval is. Vooralsnog is de gemeente niet van plan de paden in het Hiëronymusplantsoen opnieuw aan te leggen" - dit is de volledige tekst)

- Pouw, Jesse, "Terug in oude glorie. Zocherpark krijgt opknapbeurt met bomenkap én -aanplant". In: Stadsblad Utrecht (huis-aan-huisblad), 23-01-2007, blz. 5

 2008

- Inklaar, Ineke, "De singel van Utrecht is (te) vanzelfsprekend. Zocherplantsoen. Boek van Angeliek de Jonge en Kees Visser over 5,5 kilometer park". In: Algemeen Dagblad - Utrechts Nieuwsblad, 08-03-2008, bijlage 'Utrecht Dichtbij', blz. 12-13