Schip - 1500 - 15990000.0011

 

 Literatuur

 

- Buisman, J., Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. Deel 4: 1575-1675. Franeker (Van Wijnen), 20001e druk. [767 blz. ISBN 90.5194.143.9]. Hierin vooral onder de genoemde jaren [het jaar van 1 oktober tot en met 30 september]: blz.91-104 ("1586-1587"). Hierin "Over kogge, hulk, karveel, kraak, galjoen en baardze": blz. 101-102.

- Buisman, J., Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen. Deel 4: 1575-1675. Franeker (Van Wijnen), 20001e druk. [767 blz. ISBN 90.5194.143.9]. Hierin vooral onder de genoemde jaren [het jaar van 1 oktober tot en met 30 september]: blz. 163-170 ("1595-1596"). Hierin "De fluit en de kat": blz. 168-169.

- Nientker, Joke, "Zeilen uit de vriezer. Scheurrakwrak". In: Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2011 [jrg 3] - nr 3, blz. 27 (uit wrak uit 1593 van koopvaardijschip, gevonden bij Texel, is het zeil geborgen als een pakket textiel met touwen en houten blokken. In vier delen gezaagd is het ingevroren in afwachting van een manier om het uit te vouwen)