Romeinen - Utrecht 0000.0011

 

 Literatuur

 

- Colenbrander, Bernard, Limes Atlas. Rotterdam (Uitgeverij 010), 2005. [208 blz. ISBN 90.6450.535.7] (hierin komt Utrecht uitvoerig aan de orde)

- Montforts, M.J.G.Th., Romeins Utrecht. Deel in de serie 'Historische Reeks Utrecht', nr 20. Utrecht (Matrijs), 1995(?). [72 blz. ISBN 90.5345.0394].

- "Kanaleneiland heeft Romeinse wortels". In: Vitruvius (tijdschift voor archeologie, cultuurlandschap en monumentenzorg) [ISSN 1874.5008], 10-2008 [jrg 2, nr 5], blz. 4  (via boringen is het verloop van de limesweg getraceerd; aangegeven in plattegrond)

- Zaremba, Mark, "Romeinse weg krijgt plek in school". In: Algemeen Dagblad - Utrechts Nieuwsblad, 28-12-2010, bijlage 'Utrecht', blz. 5 ("Archeologen ontdekten afgelopen zomer aan de Duurstedelaan in Hoograven resten van de limes." In de nieuwbouw van de deels te slopen AriŽnsschool in de Duurstedelaan zullen resten een educatieve plaats krijgen)

- "Resten Romeinse bewoning ontdekt aan Nieuwegracht". In: Utrechts Nieuwsblad, 29-10-1993, blz. 1 (betreft opgraving in de oude Hortus)

- "Herstel werven legt 13e eeuw bloot. Verrassend dicht aan het water". In: Utrechts Nieuwsblad, 29-10-1993, blz. 1 (betreft opgraving ter hoogte van de Sint-Martinuskerk, maar ook die in de oude Hortus)

- Registervermelding: "Romeinsch Utrecht, tentoonstelling", in: Maandblad Oud-Utrecht, 1948, blz. 58.

- Registervermelding: "Utrecht (Albiobola) een grensvesting van het Romeinse Imperium", in: Maandblad Oud-Utrecht, 1947, blz. 73-76.

- Registervermelding: "Utrecht (Romeinsch)", in: Maandblad Oud-Utrecht, 1943-45, blz. 85.

- Registervermelding: "Munten (Gouden Romeinse)", in: Maandblad Oud-Utrecht, 1933, blz. 54.

- Registervermelding: "Romeinse nederzettingen", in: Maandblad Oud-Utrecht, 1933, blz. 53-55.

- Registervermelding: "Vondsten (Romeinsche)", in: Maandblad Oud-Utrecht, 1932, blz. 44-46.

- Biesma, Hedde, "Romeins Utrecht blijkt meer dan kamp op Domplein". In: Utrechts Nieuwsblad, 11-09-1995, blz. 10

- "Romeinen in jaarboek Oud-Utrecht". In: Utrechts Nieuwsblad, 01-12-1997, blz. 9