Rij - metselaarsgereedschap0000.0011

 

 Literatuur

 

- Haslinghuis, E.J. & H. Janse Bouwkundige termen. Verklarend woordenboek van de westerse architectuur- en bouwhistorie. Leiden (Primavera Pers), 19973e druk, sterk uitgebreid/1e druk: 1953 [644 blz. ISBN 90.74310.33.8]. Hierin "Rei": blz.: 373 ("lange rechte lat waarmee bewerkstelligd wordt dat een vlak recht is, of waarmee men de rechtheid controleert [..] Ook: rij)

- Jellema, R., Gereedschappen, steigers en werktuigen in het bouwvak. Leerboek ten dienste van het midd. nijverheidsonderwijs, de nijverheidsakten, bouw. examens en voor zelfstudie. Amsterdam (Argus), 19525e druk/1e druk 1934. [382 blz. ISBN -]. Hierin "Rij": blz. 30 ("Het voegmes, fig. 93, dient om zgn. gesneden voegen te maken, d.w.z. na het plat afvoegen van de specie worden de 'baarden' er met dit mesje langs een rij afgesneden. Dit voegwerk wordt tegenwoordig minder vaak toegepast dan vroeger" - dit is de relevante tekst volledig)

- Janse, H., Van aaks tot zwei. Historische handgereedschappen in de Nederlandse en Vlaamse bouwwereld. Deel in de serie 'Restauratievademecum, RV-bijdrage', nr 19. Trefwoord: 'gereedschap'. Zeist (RDMZ), 's-Gravenhage (SDU Uitgevers). [192 blz. ISBN 90.12.08675.2]. Hierin "Rei": blz. 21, 23 (onder 'Instrumenten voor het bepalen van een vlak': "Rei. Lange rechte lat zonder maatverdeling, soms met handgreep in het midden van de lange zijde, die tegenover de rechte kant is. Ook: rij" - dit is de volledige tekst), 42.