Richel 0000.0011

 

        Literatuur

- Haslinghuis, E.J. & H. Janse, Bouwkundige termen. Verklarend woordenboek van de westerse architectuur- en bouwhistorie. Leiden (Primavera Pers), 19973e druk, sterk uitgebreid [644 blz. ISBN 90.74310.33.8]. Hierin o.a.: "Richel": blz. 377 [Richel niet verwarren met ^rachel]

- Jellema, R. & M.C.A. Meischke & J.A. Muller (red.), Bouwkunde. Leerboek voor het middelbaar technisch onderwijs, deel 6. Delft (Waltman), z.j. (1956)3e druk. [208 blz. ISBN -]. Hierin o.a.: blz. 16 (onder: hout, handelsvormen: "richel": 1" x 2" tot 3" x 3")

- Kloes, J.A. van der, Onze bouwmaterialen. Deel IV: Hout. Amsterdam (Veen), 19253e druk/voorwoord. [350 blz. ISBN -]. Hierin: blz. 173, 176